Gwarancja

Gwarancja śmigło paralotniowe PPG fleXer udzielana jest na 12 miesięcy od daty zakupu.

 • Gwarancji nie podlegają:
  • uszkodzenia powstałe w transporcie,
  • zniszczenia powstałe z winy użytkownika,
  • wady powstałe wskutek nieprawidłowego użytkowania produktu, niezgodnego z jego przeznaczeniem bądź informacjami zawartymi w instrukcji obsługi,
  • próby naprawy lub modyfikacji przeprowadzone na własną rękę przez nabywcę lub nieuprawniony serwis.
 • Klient ma obowiązek samodzielnego dostarczenia produktu do Aeroplan.
 • Przesyłkę klient wysyła na własny koszt. Przesyłki wysłane za pobraniem nie będą odbierane.
 • W przypadku przesłania towaru, który nie podlega gwarancji – z tytułu uszkodzeń lub innych wad spowodowanych przez użytkownika – towar ten zostanie odesłany klientowi na jego koszt.
 • Staramy się, aby czas rozpatrywania reklamacji był możliwie najkrótszy. Jeżeli czas naprawy ulegnie wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Aeroplan, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

W przypadku wysyłania towaru w ramach gwarancji niezbędne jest:

 • poprawne wypełnienie formularza online w panelu klienta na stronie aero-plan.pl
 • dokładne i bezpieczne zapakowanie reklamowanego towaru aby towar dotarł do Aeroplan nieuszkodzony. Odpowiedzialność za towar w transporcie bierze na siebie wysyłający