Jak odczytać matrycę otworów?
6M6d50 lub inaczej 6xM6/d50 oznacza 6 śrub o średnicy M6 rozstawionych na średnicy 50 mm.

Momenty dokręcania śrub:
M6 – 8 Nm / M8 – 16 Nm

Kiedy zastosować dystans?
Po montażu śmigła minimalna odległość pomiędzy śmigłem a kołem pasowym musi wynosić 5 mm.
Jeśli odległość jest mniejsza należy zastosować dystans.

Jeśli w silniku zastosowano owiewkę chłodzącą głowicę to minimalna odległość śmigła w spoczynku od owiewki nie może być mniejsza niż 10 mm.
Jeśli odległość jest mniejsza należy zastosować dystans.

Końcówki śmigła
Przed pierwszym uruchomieniem silnika ze śmigłem fleXer należy przeprowadzić kontrolę minimalnej odległości końcówek śmigła od elementów kosza (np. stroboskop, rurki, siatka). Minimalna odległość od końcówki śmigła w spoczynku do elementów kolizyjnych wynosi 11 cm w osi kierunku lotu. W zależności od modelu śmigła minimalna odległość może być mniejsza (wymagana konsultacja).