Aby możliwe było porównanie ze sobą testów przeprowadzonych przez różnych pilotów i zważywszy na fakt, iż na pogodę wpływu nie mamy, staramy się zunifikować sposób ich przeprowadzania.

Kilka istotnych kwestii:

 1. Do przeprowadzenia testów wymagane jest posiadanie miernika obrotów i wariometru. W miarę możliwości wykonaj proszę testy w sposób przedstawiony w formularzu.
 2. Obroty należy mierzyć na rozgrzanym silniku.
 3. W przypadku pomiaru wznoszenia najlepszą i bezpieczną metodą jest przekazywanie parametrów pomocnikowi na ziemi przez radio.
 4. Jeśli nie ma możliwości zapisania czasu wznoszenia warto zrobić przynajmniej próbę z zapisem stabilnego odczytu z wariometru podczas długotrwałego wznoszenia w warunkach atermicznych i przy słabym wietrze. Wszelkie pomiary należy rozpoczynać na możliwie małej wysokości nad ziemią (ok. 50 m) i niskiej wysokości geograficznej
 5. Jeśli masz dostęp do hamowni warto zmierzyć ciąg statyczny.
 6. Do zapisania wyników testów dobrze jest skorzystać z odpowiedniego formularza.
 7. Pamiętaj, że porównywanie śmigieł ma sens tylko wtedy, gdy są to śmigła o takich samych średnicach i ilości łopat a pomiary odbywają się tego samego dnia. Ze względu na zmiany ciśnienia, wilgotności, temperatury, nawet pomiary z innej pory dnia mogą być zafałszowane.

Parametry do zmierzenia:
 1. Obroty max na ziemi
 2. Obroty do lotu poziomego
 3. Obroty max na wznoszeniu:
  1. Przy prędkości trymowej (Trymery zaciągnięte,  sterówki odpuszczone)
  2. Przy prędkości średniej (podaj konfigurację trymerów, speed/power attack)
  3. Dla prędkości maksymalnej, (max trymery i max speed)
 4. Wznoszenie średnie przy max obrotach dla poniższych prędkości przy przewyższeniu z 50m na 150m (pomiar czasu na start /50m/ i stop /150m/).
  1. Prędkość trymowa (Trymery zaciągnięte,  sterówki odpuszczone)
  2. Prędkość średnia (podaj konfigurację trymerów, speed/power attack)
  3. Prędkość maksymalna (max trymery i max speed)