Głównym kryterium doboru ilości łopat jest skuteczne odebranie mocy silnika i zamiana tej mocy na ciąg śmigła. Zasadniczo, im mniej łopat tym śmigło jest aerodynamicznie skuteczniejsze ale w praktyce, ze względu na specyfikę napędów paralotniowych, które generują bardzo destrukcyjny dla poprawnej pracy śmigła cień aerodynamiczny, nie zawsze się to sprawdza.

Ponadto istnieje kilka ważnych czynników, które wpływają na sens użycia większej ilości łopat:

Ograniczenie średnicy kosza i jednocześnie śmigła:
Prawidłowo zaprojektowane śmigło 3-łopatowe o mniejszej średnicy, w pewnym sensie jest zamiennikiem śmigła 2-łopatowego o większej średnicy. W dużym przybliżeniu zamiana 2-łopatowego śmigła średnicy 140 cm na 3-łopatowe 130 cm, da te same parametry. Jest to tak, jakby powierzchnię, skok i wydłużenie śmigła 2-łopatowego, rozłożyć na 3 łopaty. W praktyce czasem można zauważyć, że śmigła 2-łopatowe mają grubszy profil, większą powierzchnię i cięciwę profilu i zazwyczaj większy skok. Analogiczne śmigło 3-łopatowe jest obrazowo mówiąc smuklejsze. Czasem jednak różnice nie są „gołym okiem” widoczne, ponieważ są to niewielkie zmiany kątów czyli skoku śmigła.

Moc silnika:
Dla silników o mocy powyżej 20 KM już zazwyczaj opłaca się zastosowanie śmigła 3-łopatowego. Szczególnie przy małych średnicach kosza (dla pilotek/pilotów o mniejszym wzroście i rozstawie rąk), kiedy to naturalne ograniczenie nie pozwala na zastosowanie dużych średnic śmigła, 3 łopaty mogą być przydatne.
Dla silników o większych mocach, typu 30 KM lub więcej, można uznać, że 3 łopaty są zdecydowanie wskazane, ponieważ śmigło 2-łopatowe musiało by mieć niekorzystnie duży skok lub średnicę.

Redukcja obrotów silnika:
Tutaj wiele zależy od profilu danego śmigła. Każdy profil ma swoje optymalne kąty natarcia, które są wynikową prędkości obrotowej śmigła i prędkości postępowej. Pomijając skomplikowane niuanse tego zagadnienia, można ogólnie przyjąć, że silniki o wyższej redukcji (mniejsze obroty śmigła w stosunku do obrotów silnika), będą zazwyczaj wymagały większej ilości łopat, czasem nawet powyżej trzech.

Ciąg statyczny i dynamiczny:
Pochodną powyższych punktów jest to, o co właściwie chodzi, czyli jaki ciąg i w jakich warunkach osiąga zespół silnik-śmigło. Śmigła fleXer są projektowane przede wszystkim do osiągania jak najlepszych parametrów w locie, więc pominiemy mniej istotny parametr ciągu statycznego, który choć jest pewna analogią, to jednak nie oddaje istoty sprawy. Wszelkie prowadzone pomiary w locie lub na hamowni dynamicznej, wykazują zazwyczaj większą efektywność, wydajność śmigieł 3-łopatowych średnio o 5% dla tych samych średnic.

Wibracje i komfort lotu:
Tutaj, zdecydowanie większa ilość łopat daje korzyści, choć jednocześnie niezwykle istotna jest sama masa śmigła, jego elastyczność oraz poprawne wyważenie i montaż.
Każde śmigło jest źródłem nieuniknionych wibracji, ponieważ pracuje ono w ogromnym cieniu aerodynamicznym, pochodzącym od samego pilota, elementów napędu (zbiornik, uprząż, zapas, rura rezonansowa itd.). Śmigła 3-łopatowe zamieniają wszystkie te wibracje na odczuwalnie mniejsze, poprzez zmianę częstotliwości, czyli wibracje są częstsze ale o mniejszej amplitudzie. Również wszelkie niedoskonałości w wyważeniu rozkładają się korzystniej (pod warunkiem, że śmigło jest stosunkowo lekkie)

Ograniczenie hałasu i charakter dźwięku, jaki wydaje napęd:
Zdecydowana większość hałasu w naszych napędach jest spowodowana pracą śmigła. Parametry z tym związane są trudno mierzalne i często postrzeganie czegoś jako komfort lub uciążliwość zależy tutaj od preferencji pilota lub postronnych odbiorców.
Czynnikiem, który może być tutaj istotny jest fakt, że śmigła 3-łopatowe, z zasady działają na mniejszych kątach natarcia, co może się przekładać, na mniejsze skoki ciśnień opływającego je powietrza i w efekcie wpływać na mierzone decybele. Reszta to już same preferencje, bo jedni wolą dźwięk głośniejszy ale o niższych częstotliwościach a inni cichszy ale jakby wyższy (czasem określany jako taki bardziej rasowy, samolotowy). Natomiast ze względu na czysto fizyczny charakter propagacji fal dźwiękowych, należy pamiętać, że niższe tony będą słyszalne z dalszych odległości, co też może mieć wpływ na ogólną uciążliwość dla otoczenia.

Estetyka. Czy to jest ważne?
Dla wielu pilotów TAK, więc jako „wisienkę na torcie” można dodać właśnie czystą estetykę i tzw. rasowy wygląd. Po prostu 3-łopatowe śmigła wyglądają lepiej!. A takie, które samym wyglądem zakrzywiają czasoprzestrzeń, to już jest kosmos  :).

W naszym podejściu preferujemy więc śmigła 3-łopatowe, uważając je za bardziej wydajne w zdecydowanej większości przypadków.